(+40)262-211.050 / Fax: (+40)262-215.551 office@alaval.ro
Scurt istoric

Firma Alaval este prezentă pe piaţa românească încă din 1995, având ca principal obiect de activitate montajul de echipamente termice si instalaţii de încalzire, un domeniu greu abordabil in Romania în acea perioadă.

Se menţine in acest domeniu realizând colaborări cu diverse firme europene, până în anul 2003, când trece la realizarea instalaţiilor de mare anvergură. În paralel debutează şi activitatea de construcţii a firmei, iniţial cu lucrări mici, urmând contracte din ce în ce mai mari şi mai importante. În prezent compania se remarcă prin lucrări importante în următoarele domenii: construcţii, reţele de apă şi instalaţii, montaj utilaje şi automatizări, producţie centrale termice.

Noile cerinţe ale pieţii şi politica managerială adaptată acesteia au determinat  conducerea să investească în modernizarea tehnologiei, astfel că au fost achiziţionate utilaje şi echipamente tehnologice performante, cu impact minim asupra mediului înconjurător, care au uşurat munca angajaţilor si au crescut calitatea şi randamentul execuţiei produsului finit.

Date Generale Companie:

  • Capital Social:  400.200,00 ron;
  • Cifra de afaceri:  2.626.094,00 euro;
  • Nr. Angajaţi:  50;
  • Nr. de înregistrare în Registrul Comerţului:  J 24/257/13.03.1995;
  • Cod unic de înregistrare:  RO 7174810

Structura organizatorică

S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L. dispune de structura organizatorică şi de categoriile de personal necesare care să asigure – în condiţiile de funcţionare a unui Sistem de Management al Calitatii, proiectat potrivit standardului SR EN ISO 9001:2001 – desfăşurarea, conform cerinţelor a activităţii de bază respectiv prestarea de servicii în domeniul construcţiilor.

Conducerea societății

Director general: ing. Paraşcineţi Ioan
Director tehnic: ing. Csepei Alexandru
Şef birou construcţii montaj: ing. Mălan Olimpiu
Director economic: ec. Marian Virginia

Resurse tehnice și tehnologice
Societatea deține resurse adecvate pentru a putea demonstra că produsele sunt realizate conform obiectivelor sale privind calitatea. Capacitatea resurselor sale de a satisface cerințele proceselor sistemului de management proiectat, este analizată potrivit planificarii de către management.
Conformitatea activităților aferente proceselor Sistemului calității, procese orientate spre furnizorii serviciului/ produsului către client, conform cerințelor presupune din punct de vedere al resurselor, urmatoarele:
– asigurarea de personal cu instruire corespunzatoare cerințelor activităților necesare a fi desfașurate și furnizarea de instruire în toate situatiile în care se identifica un decalaj al capabilitatii personalului în raport cu cerințele;
– elaborarea de proceduri documentare pentru efectuarea activităților cu identificarea clară a resurselor necesare;
– asigurarea standardelor și reglementarilor naționale și internaționale aplicabile pentru tehnologiile utilizate;
– asigurarea resurselor necesare îmbunatatirii comunicarii inter-compartimentale, dar și cu parți externe organizației (telefonie, internet, fax, etc.);
– asigurarea de materiale, echipamente și DMM necesare desfașurării corespunzatoare a proceselor de execuție, potrivit elementelor prezentate în anexe.
S.C. ALAVAL PROD COM S.R.L. dispune atât de utilaje, echipamente specifice activității de construcții și mijloace de transport cât și de o infrastructură ce permite desfașurarea în conditii de conformitate a activitatilor sale.
Baza de producție industrială dispune de capacitățile și dotările necesare pentru realizarea prefabricatelor din beton și beton armat, carcaselor de armatuăa, confecțiilor metalice, tâmplariei metalice și din lemn.
Resurse umane

Unitatea dispune de personal atestat de către MLPTL – Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Inspectoratului în Construcții din categoria responsabili tehnici cu execuția și personal cu atribuții în controlul calității lucrarilor (CQ).

În sectorul de execuție a lucrărilor de construcții-montaj se dispune de aportul muncitorilor specialisti atestați/ autorizați în domeniile sudura și instalații de gaze.

Certificări

Diplome

Download presentation (EN)

Telecharger presentation (FR)