(+40)262-211.050 / Fax: (+40)262-215.551 office@alaval.ro

Alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere in localitatea Viile Apei , orasul Seini, judetul Maramureş

Nume beneficiar / Adresa:  Primaria oraş Seini, județul Maramureş

Sediul: oraşul Seini, județul Maramureş

Calitatea executantului: contractant unic

Prețul contractului: 3.837.211,00 (839.212.€)

Procent indeplinit de executant: 100%

Perioadă derulare contract: 14.02.2013 – 29.07.2015