(+40)262-211.050 / Fax: (+40)262-215.551 office@alaval.ro

Locatie:Bozanta Mica

Perioada de executie: 2010

Staţie de epurare – lucrãri executate, scurtã descriere:

  • Terasamente şi fundaţii;
  • Pardoseala;
  • Structurã metalicã;
  • Închideri perimetrale;
  • Montaj conductã dozare hipoclorit;
  • Montaj conducte decantor radial;
  • Construcţie decantor 3.000.000 l.