(+40)262-211.050 / Fax: (+40)262-215.551 office@alaval.ro

Rețea de apă – comuna Sălsig

Locație: loc. Sălsig jud MM

Client: Consiliul local al Com. Sălsig

Perioada de executie: 2006-2008

Rețea de captare, aducțiune și distribuție a apei potabile în cadrul comunei Sălsig